Fusie & Overname

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: een bedrijf verkopen of kopen, samenwerken of fuseren. Het kopen of verkopen van uw bedrijf is een ontzettend boeiend en dynamisch traject, maar voor veel ondernemers ook onbekend terrein. Naast de vele specifieke vragen die er bij elke transactie om de hoek komen, worden veel ondernemers simpelweg door het proces overvallen. Een soepele en succesvolle overname vergt dus voorbereiding en de juiste begeleiding.

 

Een goed voorbereide transactie leidt door de bank genomen tot een hogere verkoopprijs.

 

Verkoop strategie

Het verkoopproces kent vele fasen waarbij zeer specifieke vragen om de hoek komen kijken. Het is daarom belangrijk om al tijdig rekening te houden met de verkoop van uw bedrijf. Een soepele en succesvolle overname vergt voorbereiding en deze kan grotendeels getroffen worden voordat er concrete plannen zijn om de onderneming te verkopen. Er zit zodoende geen onnodige druk op de ketel als overzicht en koelte geboden is. Verkoop-klaar maken is daarom ons eerste en belangrijkste advies.

Waarde optimalisatie

De belangrijkste uitgangspunten van het verkoop-klaar maken zijn het maximaliseren van de ondernemingswaarde door het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur (financieel, fiscaal, juridisch) en het wegnemen van potentiële risico’s voor de kopende partij. Hiermee bent u veel lastige vragen in een verkooptransactie voor, wat het proces aanzienlijk kan versnellen. Daarnaast heeft het doorgaans een ordenend effect op de organisatie waardoor het de operationele resultaten vaak ten goede komt. Het is evident dat een goed voorbereide verkoop door de bank genomen tot een hogere verkoopprijs leidt. Samen met u analyseren wij aan welke specifieke factoren in uw bedrijf gewerkt kan worden om de potentiële waarde te maximeren.

Bedrijfswaardering

Het bepalen van de bedrijfswaarde is een belangrijke stap in het (ver)koopproces. Onder andere de historische financiële prestatie, prognoses en vermogenspositie van de onderneming spelen hierbij een rol. Alle relevante aspecten worden geanalyseerd en vormen de basis van een goed onderbouwde bedrijfswaardering. Klink hier voor meer informatie.

Buy Out of In? Strategische Overname?

Afhankelijk van de situatie en uw relatie tot de overnamekandidaat, zal een bedrijfsovername op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Hierbij sprake kan zijn van een Management Buy-In, Management Buy-Out of een strategische overname. Het is van belang om de uitgangspunten van de beoogde transactie vooraf helder te formuleren. Zo komt u tijdens en na het aankoopproces niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij hebben meer dan 100 transacties afgerond en ervaring met  diverse vormen van overnames.

Aankoop- en verkoopbegeleiding

Wij kunnen u zowel begeleiden bij de aankoop als ook de verkoop van een bedrijf. Wij adviseren op de inhoud en fungeren als regisseur voor alle betrokken partijen in het proces. Daarnaast coördineren we de diverse informatiestromen en verschaffen waar nodig verdere analyse en documentatie. Zodat u de focus kunt blijven richten op uw eigen werkzaamheden. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen. Op basis van uw voorkeuren en behoeften kunnen wij onze rol op maat bepalen.

Activering (ver)kopers netwerk

Zowel in een aankoop- en verkoopproces zullen twee of meerdere partijen bij elkaar gebracht moeten worden. Onze specialisten hebben in de loop der jaren een ruim collectief netwerk opgebouwd. Middels het uitzetten van een (anoniem) profiel via diverse online en offline kanalen, kunnen koper en verkoper vaak snel bij elkaar gebracht worden.

Onderhandeling en afronding

Op verschillende momenten tijdens een transactie zal moeten worden onderhandeld over financiële, juridische en fiscale aspecten. Tijdens deze onderhandelingen is het als ondernemer erg prettig om enige afstand te bewaren en een professional aan uw kant van de tafel te hebben met kennis van zaken. Indien partijen tot overeenstemming komen, moeten de aanvullende condities en afspraken nog juist en volledig worden vastgelegd in een overeenkomst. Uw adviseur coördineert en anticipeert op ontwikkelingen tijdens onderhandelingen en de uitwerking van de uitkomsten hiervan.

Geen twee ondernemingen of situaties zijn hetzelfde, waardoor de door ons uitgevoerde trajecten per definitie maatwerk zijn. Wij kunnen u op basis van uw specifieke casus een passend voorstel doen.