Financiering

Welke financiering past het beste bij uw onderneming en via welk kanaal vindt u hiervoor een passende invulling? Het antwoord op deze vragen verschilt per bedrijf, ondernemer of specifieke bedrijfssituatie. Want hoewel voor de volledige financieringsbehoefte al lang niet meer alleen bij de huisbank aangeklopt hoeft te worden, zijn er gelukkig steeds meer financieringsbronnen voor het MKB beschikbaar.
Lees meer >

Fusie & Overname

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: een bedrijf verkopen of kopen, samenwerken of fuseren. Het kopen of verkopen van uw bedrijf is voor veel ondernemers een onbekend traject. Naast de vele specifieke vragen die er bij elke transactie om de hoek komen, worden veel ondernemers simpelweg door het proces overvallen. Een soepele en succesvolle overname vergt voorbereiding en deze kan grotendeels getroffen worden voordat er concrete plannen zijn om de onderneming te verkopen.
Lees meer >

Bedrijfsontwikkeling

Bedrijfsontwikkeling is gericht op het realiseren van nieuwe zakelijke kansen. In onze ervaring lopen ondernemers over van de goede ideeën, maar blijven deze helaas te vaak en te lang onuitgewerkt in een la liggen. Ons doel als financieel-strategisch adviseur is om lange-termijn waardeontwikkeling te creëren voor onze klanten door te innoveren op bestaande verdienmodellen en nieuwe kansen te helpen definiëren en versneld te ontwikkelen tot een uitvoerbaar en financierbaar plan.