Overnamebemiddeling

U wilt uw bedrijf verkopen en overdragen en zoekt een overnamebemiddelaar die uw belangen optimaal kan behartigen? Corporate Match Advisory kent alle marktpartijen en zorgt voor een mooi resultaat. Wij brengen de mogelijkheden en haalbaarheid van de verkoop in kaart en gaan actief op zoek naar potentiele kopers. In de onderhandelingen die volgen op de selectie van mogelijke kopers slepen wij er voor u de beste condities uit.

Waardebepaling en opstellen memorandum 

Uitgangspunt bij het aangaan van een verkooptraject is dat u een helder beeld die te verkrijgen van de mogelijke waarde van uw onderneming, wat zijn de actuele marktprijzen en wat is een goede vraagprijs. Samen met u nemen wij als overnamebemiddelaar alle waardebepalende factoren van uw onderneming door. Daar opvolgend volgen adviezen m.b.t. de te hanteren vraagprijs.

Om een duidelijk beeld te schetsen van uw onderneming richting potentiele kopers is het opstellen van een informatiememorandum gewenst. Wij stellen een goed maar beknopt informatiememorandum op op basis waarvan een potentiele koper zijn voorstel kan indienen.

Wilt u weten of uw bedrijf verkoopklaar is en of wij als overnamebemiddelaar een koper voor uw bedrijf kunnen vinden? 

Neem contact met ons op via ons contactformulier.